Fundació Jaume Bofill Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pensant els reptes del futur
de l'educació a Catalunya

Esteu aquí

Seminari web

L'aprenentatge cooperatiu: estratègies que funcionen

Sintesi d'idees

El darrer seminari web de Debats d'Educació, celebrat el dijous 9 de juny, va exposar diferents iniciatives pràctiques sobre com s'està aplicant l'aprenentatge cooperatiu a les aules. Els ponents van aportar també alguns elements clau sobre les qüestions que provoquen recels a l'hora d'implementar el treball cooperatiu: com poden aprendre els docents? Com cal posar-ho en pràctica per assolir l'èxit? Com s'avalua?

Teresa Segués. Doctora en Psicologia. Desenvolupa el Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar) a la Universitat de Vic.

Alguns elements clau del CA/AC

 • El treball cooperatiu fomenta la inclusió equitativa i la cohesió.
 • Els equips de base han de ser heterogenis i estables.
 • Els tres eixos de la cooperació: cohesió de grup, treball en equip com a recurs per a ensenyar i treball en equip com a contingut.
 • Es fa un procés d'assessorament i sensibilització a les escoles per desenvolupar l'aprenentatge cooperatiu en dos o tres anys acadèmics.
 • Cal un treball individual i col·lectiu. Els professors poden introduir les dinàmiques a la classe però també és necessari generar un espai col·lectiu en tot el centre. És recomanable que sigui un projecte de claustre.
 • Un cop consolidat els centres poden continuar connectats per mitjà de la xarxa Khelidon amb xarxes de tot el país. Es treballa en totes les comunitats autònomes.

 

Reticències al canvi
Els canvis sempre fan por. Però cada vegada hi ha més professors valents. No sempre surten les coses com s'havien previst. Es necessita temps i estar convençut que val la pena dedicar-hi tot aquest temps.

Recel a no complir amb el currículum.
En alguns moments del procés cal deixar de banda els continguts i apostar per les habilitats, per exemple, posar èmfasi en les habilitats comunicatives o ensenyar a cooperar. Perquè això funcioni cal el suport de l'equip directiu.

Dificultat en l'avaluació individual.
L'avaluació individual s'ha de continuar fent, ja sigui amb proves o amb treballs. També s'han d'avaluar les competències a partir dels resultats de l'equip, segons hagi assolit els objectius marcats.

Anna Oliveras. Directora de l'Escola Camí del Mig de Mataró i membre del programa CA/AC

Algunes reflexions sobre l'experiència del centre

 • És una oportunitat de millorar les relacions personals, d'atendre la diversitat, de millorar les competències i d'educar per a treballar en equip.
 • És un aprenentatge per a la vida i per a participar activament en la societat.

 

Algunes claus sobre com s'ha de desenvolupar

 • Desdoblaments heterogenis, equips base, més hores de suport dins de l'aula per a atendre millor els equips cooperatius.
 • Introducció de la feina cooperativa a partir de P5. A infantil, amb parelles; a primària amb grups base. Tot i que es pot treballar a partir de P3.
 • Professors més experimentats col·laboren amb professors novells i grup impulsor al centre.
 • La formació no ha d'anar adreçada a un mestre sinó a l'escola.
 • Carpeta amb recull d'activitats.

Els alumnes de sisè han avaluat el treball cooperatiu i consideren:

 • Que voldrien anar a un institut on treballin cooperativament.
 • Que han après a escoltar els altres, a participar, a donar idees, a ser organitzats, a saber escoltar, a treballar més ràpidament, a respectar les opinions i a ser responsables.

Resultats
Tots els alumnes aprenen més cooperativament: tant els que necessiten més ajuda com els que poden oferir més ajut.

Victòria Ibáñez. Professora de matemàtiques a l'Institut J.M. Zafra.

Algunes reflexions sobre l'experiència del centre

 • En un centre amb alumnes diversos i ritmes d'aprenentatge diferents, l'ensenyament uniformitzador no funciona.
 • Cal entendre l'avaluació com una eina per a regular els aprenentatges, gestionar els errors i enfrontar-nos a la millora. El treball cooperatiu ho fa d'aquesta manera. Els alumnes són partícips de l'aprenentatge, corregeixen els seus propis errors. Es fa una construcció social del coneixement.
 • La interacció entre iguals fomenta que l'aprenentatge sigui més significatiu.
 • No tots han d'arribar al mateix punt d'aprenentatge però tots han d'aprendre.
 • El professor ajuda el grup quan hagin esgotat totes les possibilitats de resoldre per ells mateixos els dubtes.
 • Amb els anys, els grups desenvolupen una gran capacitat d'aprendre a aprendre.

 La formació dels docents

 • Per començar de zero, cal la lectura del marc teòric de la cooperació.
 • Portar a la pràctica a l'aula allò que es va aprenent.
 • Es recomana treballar amb un assessorament permanent a l'aula.
 • Treballar en parelles de companys per implementar les coses. De vegades fins a tres professors.

Obstacles

 • Els espais, tant físics com administratius, són absolutament nefastos.
 • Aules i horaris rígids, assignatures compartimentades.

Berta Lázaro, Cofundadora de TEAMLABS / Barcelona

Reflexions sobre el treball cooperatiu segons Teamlabs

 • S'hauria de veure com alguna cosa més habitual perquè els entorns laborals l'exigeixen.
 • Aprendre fent, aprendre en equip i emprendre en equip.
 • Nou rol del professor com a team coach. Ha d'extreure el màxim d'aprenentatge dels alumnes.
 • El diàleg com a eina de coneixement.
 • Cal donar eines per a compartir el coneixement i posar a la pràctica allò de què s'ha parlat.
 • Apoderar els equips perquè s'autoavaluïn.
 • No cal justificar l'aprenentatge cooperatiu. És una inversió de futur.

 

Data del webinar

Dijous, Juny 9, 2016 - 18:00

Ponents

Joan Badia

Catedràtic de llengua i literatura a l’educació secundària obligatòria. Actualment treballa a la SI Bages Sud, de Castellbell i el Vilar. Ha estat professor universitari (UAB, FUB, UOC), i amb anterioritat ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat sobre innovació educativa, política universitària, formació permanent del professorat al Govern de la Generalitat. També és autor de llibres de text, manuals per aprendre llengua catalana i co-fundador de la plataforma practicareflexiva.pro. Twitter: @JoanBadia2

Berta Lázaro

Co-fundadora i Directora de TEAMLABS / Barcelona i responsable de Mondragon Team Academy Barcelona. Experta en processos de participació ciudadana i en mètodes d'educació alternativa. A TEAMLABS creen i ofereixen experiències d'aprenentatge radical per a joves, professionals i organitzacions. La seva clau és el "Learning by doing" per revolucionar l'educació. Durant la seva carrera professional ha aplicat tècniques de disseny col·laboratiu en el marc de la ciutat i en projectes d'espai públic. Al 2011 va fundar l'empresa Ph+, Urbanismo Ciudadano. Investigadora a la Universitat Politècnica de Madrid i màster en Disseny Urbà per la Universitat de Berkeley. Twitter: @blazcor

Victoria Ibáñez

Catedràtica de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria.  Professora de ciències i matemàtiques a l’institut J.M. Zafra de Barcelona. Formadora del professorat  per a l’ICE de la UAB, ha impartir diferents cursos i seminaris, al llarg de la seva carrera professional, tant  a Catalunya con a la resta d’Espanya, sobre avaluació dels aprenentatges i aprenentatge cooperatiu. També és autora de diferents publicacions sobre el tema i ha participat de diferents grups de treball en innovació educativa tant a la UB com a la UAB.

Anna M. Oliveras

Mestra i actualment Directora de l’Escola Camí del Mig de Mataró. Participa en el CIFE de la Universitat de Vic aportant la reflexió lligada a l’experiència en l’aplicació del programa CA/AC i la seva generalització com a línia d’escola. Col·labora en activitats de formació, compartint la potencialitat de la cooperació per a la millora dels resultats educatius, l’equitat i la cohesió.

Maria Teresa Segués

Doctora en Psicologia, professora del Departament de Psicologia i membre del CIFE de la Universitat de Vic. Ha participat en diversos processos d’investigació sobre temàtiques diferents vinculades a la comprensió i la millora de les pràctiques educatives escolars. Actualment el seu interès és l’Aprenentatge Cooperatiu i les TIC. Ha treballat en processos de formació i assessorament per desenvolupar el Programa CA/AC, i ha realitzat contribucions a diferents congressos i trobades acadèmiques.

Com participar al webinar?

 • Poseu en marxa el vídeo clicant-hi a sobre o prement la tecla "play".
 • Feu els vostres comentaris publicant directament a Twitter amb el hashtag #debatseducacio
 • Si no teniu Twitter o no el voleu fer servir, també podeu fer comentaris directament a aquesta pàgina. Una aplicació us demanarà una identificació mínima.

Documents del seminari web

 • Vídeo sobre aprenentatge entre iguals de l'Institut J.M. Zafra de Barcelona:

 • Síntesi del "Grado universitario en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación" (LEINN), per Berta Lázaro.
 • Vídeo de TEAMLABS - LEINN/"Los cuatro viajes":

Alguns drets reservatsEls textos publicats en aquest web estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria i institució que els publica). No poder ús comercial ni obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca